Light up your life

Professional LED & HID lanterns

Light up your life

For Studio, TV, Theatre, ateliers and discos

Light up your life

Electronic ballast CDM

Light up your life

The light for you every day

Elektronické předřadníky pro keramické výbojky CDM

Elektronické předřadníky JENBO se používají v profesionálním osvětlení v průmyslu, nebo komerčních objektech . Osvědčily se ve všech důležitých oblastech použití pro energeticky úsporné a spolehlivé osvětlení.
Elektronické předřadníky se od magnetických liší vysokofrekvenčním provozem světelných zdrojů, vyšší efektivitou, vysokou spolehlivostí, nízkou hmotností a malými rozměry. Přispívají rozhodující měrou k energetické efektivitě moderního osvětlení.Výbojky, provozované na elektronických předřadnících JENBO mají delší životnost. Elektronický předřadník také umožňuje stabilní provoz bez kolísání intenzity světla při případném kolísání napětí v síti, (fungují v rozsahu 190–260V vstupního napětí). Účinník výbojky napájené z elektronického předřadníku je 0,99. V zapojení se nepoužívá žádné kompenzační zařízení, neboť elektronický předřadník nepředstavuje induktivní zátěž.
Standardně se udává životnost elektronického předřadníku JENBO 50.000 hodin při provozní teplotě Tc=80°C s maximální poruchovostí 5 %, čímž jsou překonány parametry ostatních světoznámých výrobců. Provozní teplota okolí Ta= –30°C až +55°C je nejlepším parametrem, kterého kdy bylo dosaženo. Tento fakt a vysoká spolehlivost el. předřadníků jsou hlavními důvody spokojenosti širokého okruhu uživatelů